readingmalopolska.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu, pracy oraz o rozwoju osobistym.

Biznes

Co warto wiedzieć o emisji obligacji?

Co warto wiedzieć o emisji obligacji?

Obligacja jest jednym z dłużnych papierów wartościowych. W takim dokumencie emitent oświadcza, iż jest on dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Warto wiedzieć, na czym polega emisja obligacji.

Emisja obligacji – co to takiego?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, emisja obligacji to nic innego, jak przekazanie kapitału spółce przez inwestorów. Cechą charakterystyczną obligacji jest to, że reprezentują one prawa majątkowe, które są podzielone na równe jednostki. Oznacza to dokładnie tyle, że dana emisja lub seria obligacji ma przyznane identyczne prawa. Emisja obligacji jest pewną formą zaciągnięcia zobowiązania kredytowego. Prawo do emisji obligacji mają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

Emisja obligacji – w jakim celu się odbywa?

Głównym celem emisji obligacji – podobnie jak i innych papierów wartościowych – jest pozyskanie środków, dzięki którym spółka może finansować prowadzoną przez siebie działalność. Emisja obligacji jest uważana za bardzo interesującą alternatywę dla kredytu w banku.

Emisja obligacji – jak to wygląda w praktyce?

Emisja papierów wartościowych, w tym również obligacji, jest regulowana prawnie. Musi przy tym zostać spełnionych kilka ważnych warunków, a cały proces przebiega w paru etapach. Na początek zarząd lub walne zgromadzenie spółki musi podjąć uchwałę o emisji obligacji. W jej treści powinny zostać określone warunki emisji oraz propozycji nabycia omawianych dokumentów. Następnie spółka składa inwestorom propozycję nabycia obligacji, po czym prowadzona jest subskrypcja – czyli zapisy inwestorów na obligacje. Ostatnim elementem procesu emisji jest uchwała o przydziale obligacji.

Emisja obligacji – jaki to koszt?

Emisja obligacji zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych wydatków. Jeżeli np. przedsiębiorstwo chce pozyskać kwotę od 5 do 10 mln zł, wówczas koszt emisji obligacji waha się od 3 do 6 procent.

FACECI

Udostępnij