Dół

Najdalej na wschód

Żarnowiec

 • Żarnowiec

  Żarnowiec lezy nad Jasiołką na Podkarpaciu, w gminie Jedlicze. W Żarnowcu znajduje się dworek z XVIII-XIX w. i XIX-wieczny park nad rzeką, który został wykupiony w 1903 r. od Jadwigi z Czeczelów Biechońskiej i jako dar społeczeństwa i przekazany Marii Konopnickiej. Poetka przyjechała do Żarnowca wraz z przyjaciółką, malarką Marią Dulębianką.

  Żarnowiec

  Żarnowiec lezy nad Jasiołką na Podkarpaciu, w gminie Jedlicze. W Żarnowcu znajduje się dworek z XVIII-XIX w. i XIX-wieczny park nad rzeką, który został wykupiony w 1903 r. od Jadwigi z Czeczelów Biechońskiej i jako dar społeczeństwa i przekazany Marii Konopnickiej. Poetka przyjechała do Żarnowca wraz z przyjaciółką, malarką Marią Dulębianką.

  W dworku przebywali; Henryk Sienkiewicz, Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer i Lucjan Rydel. Poetka mieszkała tu z przerwami przez 7 lat, do 1910 r., kiedy to nie powróciła ze swej ostatniej podróży do Lwowa, gdzie zmarła. Obecnie jest tam muzeum autorki.

  Maria Konopnicka polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka.