Dół

Szlak II wojny światowej

Żabno

  • Żabno

    W Żabnie pod Tarnowem urodził się znany pisarz, prozaik i eseista Adolf Rudnicki (1909-1990). Był synem karczmarza, Isaaka Hirschhorna.

    Żabno

    W Żabnie pod Tarnowem urodził się znany pisarz, prozaik i eseista Adolf Rudnicki (1909-1990). Był synem karczmarza, Isaaka Hirschhorna. W Tarnowie Rudnicki spędził dzieciństwo i młodość. Naukę pobierał w szkole handlowej w Warszawie, którą ukończył w 1931. Powojenny cykl opowiadań Rudnickiego pt. „Epoka pieców” (później weszły one do zbioru „Żywe i martwe dusze”) okazał się jednym z najbardziej przejmujących świadectw zagłady Żydów polskich.