Dół

Najdalej na wschód

Wołowiec

 • Czarne i Wołowiec

  Czarne i Wołowiec to maleńkie wsie w gminie Sękowa w powiecie gorlickim. W Czarnem w 1986 r. zamieszkał po wyprowadzce z Warszawy Andrzej Stasiuk. Po kilku latach przeprowadził się do Wołowca, gdzie mieszka do dziś.

  Czarne i Wołowiec

  Czarne i Wołowiec to maleńkie wsie w gminie Sękowa w powiecie gorlickim. W Czarnem w 1986 r. zamieszkał po wyprowadzce z Warszawy Andrzej Stasiuk. Po kilku latach przeprowadził się do Wołowca, gdzie mieszka do dziś.

  Andrzej Stasiuk jest znanym pisarzem i wydawcą. Po wyjeździe z Warszawy w 1986 r. razem z Moniką Sznajderman założyli Wydawnictwo Czarne, które ma siedzibę w Wołowcu i specjalizuje się w promowaniu literatury środkowoeuropejskiej. Wydawnictwo ma w swoim katalogu dzieła kilkuset pisarzy z tego rejonu Europy.

  Stasiuk za swoje powieści (Jadąc do Babadag, Fado, Biały kruk) otrzymał najważniejsze literackie wyróżnienia: Nagrodę Fundacji Kultury, Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę im. Beaty Pawlak i Nagrodę im. Arkadego Fiedlera Bursztynowy Motyl. Jest także laureatem Nagrody Literackiej NIKE z 2005 r. Otrzymał ją za powieść Jadąc do Babadag. W sumie napisał kilkanaście książek, które zostały przetłumaczone na wiele języków, m.in. na angielski, fiński, francuski, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, norweski, ukraiński, węgierski, włoski, czeski i rumuński.

 • Informacje praktyczne

  W okolicach Sękowej warto zobaczyć drewniany Kościół pw. św. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej, wpisany w 2003 roku, przez międzynarodowy komitet, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1994 roku został on również wyróżniony medalem "Prix Europa Nostra" za prace konserwatorskie. Kościółek powstał około 1520 roku. Dzisiejszy kształt nadały mu przebudowy z XVII i XVIII wieku. Dobudowano wówczas podcienia (tzw. soboty) wzniesiono wieżyczkę oraz dostawiono wieżę od zachodniej strony.  Cały obiekt pokryty jest dość stromym, gontowym dachem.

  Informacje praktyczne

  W okolicach Sękowej warto zobaczyć drewniany Kościół pw. św. Filipa i Jakuba Apostołów w Sękowej, wpisany w 2003 roku, przez międzynarodowy komitet, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1994 roku został on również wyróżniony medalem "Prix Europa Nostra" za prace konserwatorskie. Kościółek powstał około 1520 roku. Dzisiejszy kształt nadały mu przebudowy z XVII i XVIII wieku. Dobudowano wówczas podcienia (tzw. soboty) wzniesiono wieżyczkę oraz dostawiono wieżę od zachodniej strony.  Cały obiekt pokryty jest dość stromym, gontowym dachem.

  Rezerwat skalny Kornuty znajduje się w paśmie Magudy Wątkowskiej. Formalnie zaczął istnieć w 1953 roku. Tworzą go formy skalne zbudowane z piaskowca magurskiego. Formy skalne, osiągające do 15 metrów, są malowniczo rozrzucone po leśnym stoku. Napotkać możemy również jaskinie szczelinowe. Największa z nich - Jaskinia Mroczna ma długośc 175 metrów. Do rezerwatu najłatwiej trafić żółtym szlakie z miejscowości Bartne.