Dół

Szlak ks. Józefa Tischnera

Turbacz

  • Turbacz

    W 1981 roku ks. Tischner zostaje wybrany kapelanem Związku Podhalan. Nie może odmówić – przecież jest postrzegany jako ambasador kultury góralskiej. Gdy zarzucają mu, że idealizuje górali, odpowiada, że nigdzie tak nisko nie zdejmuje się kapelusza przed wiernością na dobre i złe. I nigdzie nie czuje się aż tak, że „honor to jest ważna rzecz”.

    Turbacz

    W 1981 roku ks. Tischner zostaje wybrany kapelanem Związku Podhalan. Nie może odmówić – przecież jest postrzegany jako ambasador kultury góralskiej. Gdy zarzucają mu, że idealizuje górali, odpowiada, że nigdzie tak nisko nie zdejmuje się kapelusza przed wiernością na dobre i złe. I nigdzie nie czuje się aż tak, że „honor to jest ważna rzecz”.

    Tischner wprowadza tradycję corocznych mszy na Turbaczu, nazywanych „mszami ludzi gór”. Odbywają się w pierwszą lub drugą niedzielę sierpnia. Nawet tam chodzą za kapłanem funkcjonariusze SB. Raz więc rozpoczyna mszę słowami: „Witam wszystkich tych, którzy tu przyszli się pomodlić oraz tych, którzy przyszli tutaj służbowo”.