Dół

Szlak kobiet

Pławowice

 • Pławowice

  W Pławowicach znajduje się podniszczony klasycystyczny pałac należący niegdyś do rodziny Morstinów. Miejsce to, tak różne w charakterze od Goszyc, w międzywojniu pełniło rolę dynamicznego ośrodka spotkań poetów. Latem 1928 i 1929 roku gospodarz dworu Ludwik Hieronim Morstin zorganizował tu słynne spotkania poetyckie, w których brali udział Julian Tuwim, Leopold Staff, Antoni Słonimski, Iwaszkiewiczowie, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska czy Zofia Starowieyska-Morstinowa.

  Pławowice

  Pławowice

  W Pławowicach znajduje się podniszczony klasycystyczny pałac należący niegdyś do rodziny Morstinów. Miejsce to, tak różne w charakterze od Goszyc, w międzywojniu pełniło rolę dynamicznego ośrodka spotkań poetów. Latem 1928 i 1929 roku gospodarz dworu Ludwik Hieronim Morstin zorganizował tu słynne spotkania poetyckie, w których brali udział Julian Tuwim, Leopold Staff, Antoni Słonimski, Iwaszkiewiczowie, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska czy Zofia Starowieyska-Morstinowa. Zjazdom towarzyszyły wystawne bale, choć sytuacja ekonomiczna ziemiaństwa była już wówczas kiepska. Taki właśnie był klimat tego miejsca:  ziemiańsko- artystyczny, ale nade wszystko tradycyjny, nieczuły na historyczno-polityczne zmiany czasu. Choć po wojnie i wywłaszczeniu Morstinów, gdy próbowano z pałacu uczynić dom pracy twórczej ZLP (1946-1948), miejsce to bez swoich gospodarzy utraciło dawny charakter. Zaprzyjaźniona z gospodarzami Magdalena Samozwaniec wskazuje na Pławowice jako wzór (czy może antywzór) dworu sportretowanego przez Helenę Mniszek w jej głośnej powieści Trędowata. Podobnie jak bohaterka tej książki – Stefcia Rudecka – również sama autorka miała być w majątku tym nauczycielką, nieszczęśliwie zakochaną w "różowym i tłuściutkim Alfredzie Morstinie" (Maria i Magdalena). To ciekawe, że i Samozwaniec - skądinąd drwiąca z klasowych przesądów arystokracji i dworskich etykiet - tak bezwzględnie potraktowała romans Mniszkówny, parodiując go w bestsellerze Na ustach grzechu (1922).

  Fot. Paweł Mazur