Dół

Szlak Stanisława Lema

Ojców

 • Ojców

  Stanisław Lem potrafił doskonale ocenić jakość cywilizacyjnych zmian w otoczeniu i demaskować aspiracje socjalistycznego społeczeństwa. Dobrze to pokazuje fragment listu do Sławomira Mrożka.

  Ojców

  Ojców

  Stanisław Lem potrafił doskonale ocenić jakość cywilizacyjnych zmian w otoczeniu i demaskować aspiracje socjalistycznego społeczeństwa. Dobrze to pokazuje poniższy fragment listu do Sławomira Mrożka: Obraz ojczyzny w czasie szczytu wakacyjnego zmienił się bardzo w ciągu ostatnich lat. Byliśmy np. onegdaj w Ojcowie, gdzie spód doliny wśród różnych skałek wapiennych zalegała masa turystyczna, rodzaj mazi ludzkiej, z popierdywaniem motocykli bezliku w środku i słoniami autobusów […]. Ale w bok z Ojcowa idzie wielgi asfalt i 4 km dalej, na tzwanej Złotej Górze, są obiekty Peteteku dewizowo-luksusowe, a to samoobsługowe i kelnerskie bary, muszla koncertowa, nowoczesne sracze ukaflowione, parkingi na 300 samochodów […] i w ogóle; a znów w zamku piastowskim w Pieskowej Skale jest Kawiarnia Zamkowa, cudny wirydarz i też wspaniale; i wszędy pełno ryku, radości i śmiechu warkliwego motocykli […] (1965).

  Fot. Paweł Mazur