Dół

Szlak II wojny światowej

Krzeszowcie

 • Krzeszowcie

  Z Krzeszowicami związana jest postać Kazimierza Wyki (1910-1975) – znanego historyka literatury, eseisty, krytyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważanego za założyciela „krakowskiej szkoły krytyki”.

  Wojnę przeżył w Krzeszowicach w tartaku ojca. Brał udział w konspiracyjnym nauczaniu i publikował w prasie podziemnej. Z tego okresu pochodzi zbiór pt. „Życie na niby” (1957), uzupełniony o zapis pierwszej reakcji na okupację hitlerowską – „Pamiętnik po klęsce” (1984). Wyka wspominał: „Pod bokiem był Oświęcim, na pobliskim pagórku Frank, naprzeciwko miejscowa placówka gestapo, a człowiek czytał Mommsena, Hobbesa, Ferrero, Pareto, Plutarcha, sofistów. Winę skłonny jestem złożyć na bardzo wczesną godzinę policyjną tych czasów, co skłaniało albo do bridżomanii, albo do uprawiania syntez poza swoim zawodowym kopytem”.

  Krzeszowcie

  Z Krzeszowicami związana jest postać Kazimierza Wyki (1910-1975) – znanego historyka literatury, eseisty, krytyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważanego za założyciela „krakowskiej szkoły krytyki”.

  Wojnę przeżył w Krzeszowicach w tartaku ojca. Brał udział w konspiracyjnym nauczaniu i publikował w prasie podziemnej. Z tego okresu pochodzi zbiór pt. „Życie na niby” (1957), uzupełniony o zapis pierwszej reakcji na okupację hitlerowską – „Pamiętnik po klęsce” (1984). Wyka wspominał: „Pod bokiem był Oświęcim, na pobliskim pagórku Frank, naprzeciwko miejscowa placówka gestapo, a człowiek czytał Mommsena, Hobbesa, Ferrero, Pareto, Plutarcha, sofistów. Winę skłonny jestem złożyć na bardzo wczesną godzinę policyjną tych czasów, co skłaniało albo do bridżomanii, albo do uprawiania syntez poza swoim zawodowym kopytem”.