Dół

Szlak Jana Kasprowicza

Kraków

 • Czasopismo „Życie”

  Był to ukazujący się w Krakowie. założony przez Ludwika  Szczepańskiego  w 1897 roku tygodnik artystyczno-literacko-społeczno-polityczny. Początkowo oprócz literatury ukazywały się w nim teksty o charakterze politycznym czy narodowym, a także aktualne informacje z kraju i zagranicy.

  Czasopismo „Życie”

  Czasopismo „Życie”

  Był to ukazujący się w Krakowie. założony przez Ludwika  Szczepańskiego  w 1897 roku tygodnik artystyczno-literacko-społeczno-polityczny. Początkowo oprócz literatury ukazywały się w nim teksty o charakterze politycznym czy narodowym, a także aktualne informacje z kraju i zagranicy. Na jego łamach pojawiały się także między innymi reprodukcje prac polskich symbolistów i ekspresjonistów m.in. Boznańskiej, Malczewskiego, Weissa i Wyspiańskiego. Kolejnymi po Szczepańskim właścicielami „Życia” byli Ignacy Maciejewski oraz Stanisław Przybyszewski. W „Życiu” publikowano teksty zarówno twórców młodego pokolenia m.in. Stanisława Przybyszewskiego, Gabrieli Zapolskiej, Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, jak i  Marii Konopnickiej i Adama Asnyka. Na łamach Życia” pojawiły się najważniejsze teksty Kasprowicza (Hymny, Dies irae, Święty Boże, Salome), a od cyklu opublikowanych w 1898 roku w czasopiśmie tak zwanych artykułów programowych Artura Górskiego wzięła nazwę cała epoka – Młoda Polska. Brak środków finansowych na prowadzenie czasopisma oraz częsta ingerencja cenzury spowodował, że początkowo „Życie” przekształcono w miesięcznik, jednakże mimo ambitnych planów Przybyszewskiego w 1900 roku pismo upadło, ostatni numer ukazał się w styczniu tegoż roku.

  Zdjęcie: Teodor Axentowicz