Dół

Festiwale i nagrody literackie

Kraków

 • Nagroda im. Kościelskich

  Przyznawana do 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – działającą w Genewie organizację kulturalną, która powstała na mocy testamentu Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, poecie, wydawcy i mecenasie sztuki.

  Nagroda im. Kościelskich

  Przyznawana do 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – działającą w Genewie organizację kulturalną, która powstała na mocy testamentu Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, poecie, wydawcy i mecenasie sztuki. Nagroda przeznaczona jest dla młodych twórców, którzy nie ukończyli 40tego roku życia, a w swoim dorobku mają co najmniej jedną książkę. Jury zbiera się raz w roku, we wrześniu. W gronie ponad 120 laureatów nagrody znaleźli się dotychczas: Sławomir Mrożek, Zbigniew Herbert, Jerzy Pilch, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Janusz Anderman, Andrzej Stasiuk, Marcin Świetlicki, Tomasz Różycki czy Jacek Dehnel.

  http://www.koscielscy.pl/

 • Nagroda Transatlantyk

  Nagroda przyznawana od 2005 roku przez Instytut Książki tłumaczom i propagatorom literatury polskiej za granicą. Nazwa nawiązuje do dzieła Witolda Gombrowicza – twórcy, który zyskał światowy rozgłos. Wręczana jest na przełomie maja i czerwca, podczas uroczystej gali.

  Nagroda Transatlantyk

  Nagroda przyznawana od 2005 roku przez Instytut Książki tłumaczom i propagatorom literatury polskiej za granicą. Nazwa nawiązuje do dzieła Witolda Gombrowicza – twórcy, który zyskał światowy rozgłos. Wręczana jest na przełomie maja i czerwca, podczas uroczystej gali. Do nagrody mogą być nominowani zarówno Polacy, jak i obywatele innych państw. Jej wartość wynosi 10.000 euro, towarzyszy jej pamiątkowy dyplom i statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga. Dotychczas nagrodzeni zostali między innymi: Henryk Bereska, Anders Bodegaard, Ksenia Starosielska, Yi Lijun, Karol Lesman.

  http://www.instytutksiazki.pl/programy,o-nas,27,transatlantyk.html

 • Nagroda poetycka im. Wisławy Szymborskiej

  Międzynarodowa nagroda przyznawana za najlepszą książkę poetycką, wydaną w języku polskim lub w przekładzie na polski.

  Nagroda poetycka im. Wisławy Szymborskiej

  Międzynarodowa nagroda przyznawana za najlepszą książkę poetycką, wydaną w języku polskim lub w przekładzie na polski. W przypadku gdy laureatem jest autor obcojęzyczny nagrodę otrzymuje także tłumacz. Podczas pierwszej edycji konkursu, którego organizatorem jest Fundacja Wisławy Szymborskiej, nagrodę ex aequo otrzymali: Krystyna Dąbrowska i Łukasz Jarosz.

  http://nagrodaszymborskiej.pl/

 • Nagroda im. Kazimierza Wyki

  Jest to jedna z nielicznych nagród w Polsce przyznawana w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Ideą nagrody jest wyróżnienie wybitnych badaczy oraz ich dokonań literackich i artystycznych, a także zachowanie pamięci o twórcy krakowskiej szkoły krytyki – Kazimierzu Wyce.

  Nagroda im. Kazimierza Wyki

  Jest to jedna z nielicznych nagród w Polsce przyznawana w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury. Ideą nagrody jest wyróżnienie wybitnych badaczy oraz ich dokonań literackich i artystycznych, a także zachowanie pamięci o twórcy krakowskiej szkoły krytyki – Kazimierzu Wyce. Pierwszy jej laureat został wyłoniony w 1980 roku. Obecnie nagroda przyznawana jest wspólnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Krakowa. Wśród nagrodzonych znaleźli się między innymi: Marian Stala, Maria Janion, Michał Paweł Markowski, Henryk Markiewicz i Andrzej Franaszek.

  http://www.wyka.malopolskanagroda.pl/

 • Nagroda im. Jana Długosza

  Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza towarzyszy Targom Książki w Krakowie od 1998 roku. Celem konkursu jest nagrodzenie dzieł z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, które skierowane są nie tylko do naukowców, ale także popularyzują daną tematykę i przyczyniają się do rozpoczęcia debaty publicznej na ważne tematy.

  Nagroda im. Jana Długosza

  Konkurs o nagrodę im. Jana Długosza towarzyszy Targom Książki w Krakowie od 1998 roku. Celem konkursu jest nagrodzenie dzieł z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, które skierowane są nie tylko do naukowców, ale także popularyzują daną tematykę i przyczyniają się do rozpoczęcia debaty publicznej na ważne tematy. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się co roku podczas pierwszego dnia Targów. Zwycięzca oprócz nagrody pieniężnej otrzymuje także statuetkę dłuta Bolesława Chromego. Dotychczas uhonorowani zostali między innymi: Barbara Skarga, Jan Błoński, Piotr Piotrowski czy Andrzej Friszke.

  http://www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/16-konkurs-o-nagrode-im-jana-dlugosza/o-konkursie.html

 • Lista Goncourtów: Polski Wybór

  Od 1998 roku, z inicjatywy Instytutu Francuskiego w Krakowie, za zgodą Akademii Goncourtów, przyznawana jest nagroda Lista Goncourtów: Polski Wybór. Studenci filologii romańskiej z całej Polski nagradzają najlepszą książkę francuską spośród oficjalnej listy nominowanych powieści ogłoszonej przez Akademię Goncourtów.

  Lista Goncourtów: Polski Wybór

  Od 1998 roku, z inicjatywy Instytutu Francuskiego w Krakowie, za zgodą Akademii Goncourtów, przyznawana jest nagroda Lista Goncourtów: Polski Wybór. Studenci filologii romańskiej z całej Polski nagradzają najlepszą książkę francuską spośród oficjalnej listy nominowanych powieści ogłoszonej przez Akademię Goncourtów. Przyznanie polskiej nagrody ma miejsce na Targach Książki. Co roku uczestnicy tego wydarzenia mają także okazję spotkać się z pisarzem nagrodzonym w poprzedniej edycji. Warto dodać, że rokrocznie polskiemu jury przewodniczy wybitna osobowość świata literatury, dotychczas byli to między innymi: Czesław Miłosz, Sławomir Mrożek czy Julia Hartwig.

  http://www.cracovie.org.pl/index.php?id=78

 • Krakowska Książka Miesiąca

  Nagroda przyznawana od 1998 roku przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ufundowana przez Gminę Miejską Kraków.

  Krakowska Książka Miesiąca

  Nagroda przyznawana od 1998 roku przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie, ufundowana przez Gminę Miejską Kraków. Jej celem jest uhonorowanie książek krakowskich autorów, publikacji traktujących o Krakowie lub wydawnictw za szczególne osiągnięcia edytorskie. Laureatami zostali między innymi: Józefa Hennelowa, Wydawnictwo Literackie, Jacek Dukaj, Andrzej Franaszek, Jerzy Stuhr i Andrzej Mleczko.

  http://lamelli.com.pl/projekty/krakowska-ksiazka-miesiaca/

 • Nagroda im. ks. Józefa Tischnera

  Ogłoszenie laureatów towarzyszy co roku Dniom Tischnerowskim. Nagroda została ustanowiona przez Miesięcznik i Wydawnictwo Znak oraz Ergo Hestię.

  Nagroda im. ks. Józefa Tischnera

  Ogłoszenie laureatów towarzyszy co roku Dniom Tischnerowskim. Nagroda została ustanowiona przez Miesięcznik i Wydawnictwo Znak oraz Ergo Hestię. Ma za zadanie promować w Polsce style myślenia i postawy łączące w sobie intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na „twarz drugiego”. Przyznawana jest w trzech kategoriach: pisarstwa religijnego i filozoficznego; publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne; działalności duszpasterskiej i społecznej.

  http://nagrodatischnera.pl/

 • Conrad Festival

  Największe święto literatury światowej odbywające się w Polsce. Zapoczątkowany w 2009 roku festiwal, z inicjatywy Fundacji „Tygodnika Powszechnego”, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Gminy Miejskiej Kraków co roku gromadzi największe literackie nazwiska oraz tłumy czytelników.

  Conrad Festival

  Największe święto literatury światowej odbywające się w Polsce. Zapoczątkowany w 2009 roku festiwal, z inicjatywy Fundacji „Tygodnika Powszechnego”, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Gminy Miejskiej Kraków co roku gromadzi największe literackie nazwiska oraz tłumy czytelników. Do tej pory gośćmi festiwalu byli między innymi: Herta Muller, Orhan Pamuk, Amos Oz, Peter Sloterdijk, Andrzej Stasiuk, Krzysztof Varga i Marek Bieńczyk. Festiwal Conrada promuje także związki literatury z innymi dziedzinami: teatrem, filmem, sztukami plastycznymi. Postać patrona Josepha Conrada, który z Krakowa wyruszył w swoją literacką podróż, gwarantuje, że festiwal będzie organizowany na światowym poziomie.

  http://www.conradfestival.pl/

 • Miłosz Festival

  Pomysł zorganizowania w Krakowie festiwalu prezentującego poezję światowych twórców narodził się dzięki inicjatywie Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza.

  Miłosz Festival

  Pomysł zorganizowania w Krakowie festiwalu prezentującego poezję światowych twórców narodził się dzięki inicjatywie Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. W latach 1997 i 2000 odbyły się tutaj Krakowskie Spotkania Poetów. Kontynuacją tej idei jest organizowany od 2009 roku, z inicjatywy Instytutu Książki, Festiwal Literacki im. Czesława Miłosza. Wydarzenie odbywa się co dwa lata, dotychczasowe edycje związane były z kolejnymi dziełami noblisty: Zniewolonym umysłem, Rodzinną Europą i Ziemią Ulro, udział w nich wzięli: Norman Davies, Duo Duo, Juan Gelman, Anthony Miłosz, Tomas Venclova, i inni.

  http://www.miloszfestival.pl/

 • Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Największa tego typu impreza w Polsce, przyciągająca co roku dziesiątki tysięcy czytelników. Targi odbywają się od 1997 roku w Krakowie, połączone są ściśle z innymi trwającymi równolegle wydarzeniami literackimi, jak Festiwal Conrada czy konkurs o nagrodę im. J. Długosza.

  Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

  Największa tego typu impreza w Polsce, przyciągająca co roku dziesiątki tysięcy czytelników. Targi odbywają się od 1997 roku w Krakowie, połączone są ściśle z innymi trwającymi równolegle wydarzeniami literackimi, jak Festiwal Conrada czy konkurs o nagrodę im. J. Długosza. To kolejne wielkie literackie święto, które gromadzi w jednym miejscu wydawców, pisarzy, czytelników i instytucje związane z rynkiem książki. W 2013 roku odwiedziło je 40tys miłośników literatury. W związku z dołączeniem Krakowa do zaszczytnego grona Miast Literatury UNESCO planowane jest także poszerzenie oferty o strefę dedykowaną innym miastom przynależącym do tej sieci.

  http://targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/18-targi-ksiazki-w-krakowie/o-imprezie.html

 • Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!Awangarda

  Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2010 roku, w Krakowie i Krzeszowicach i była okazją do podsumowania dotychczasowej 10letniej działalności czasopisma Ha!art i wydawnictwa Korporacja Ha!art, szczególnie w zakresie promowanych zjawisk awangardowych.

  Międzynarodowy Festiwal Literacki Ha!Awangarda

  Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2010 roku, w Krakowie i Krzeszowicach i była okazją do podsumowania dotychczasowej 10letniej działalności czasopisma Ha!art i wydawnictwa Korporacja Ha!art, szczególnie w zakresie promowanych zjawisk awangardowych. Druga, międzynarodowa edycja, koncentrowała się na związkach literatury z nowymi mediami. W 2013 roku krakowska publiczność miała okazję spotkać się między innymi z: Michaelem Joycem (zwanym ojcem hipertekstu), Shinsuke Takasaki (prezentującym poezję wizualno-dźwiękową) czy Peterem Waughiem (eksperymentującym na granicy słowa, muzyki i obrazu).

  http://ha.art.pl/wiadomosci/3099.html

 • Krakowska Noc Poezji

  W 2011 roku do cyklu Krakowskie Noce dołączyła Noc Poezji. To cykliczne wydarzenie daje możliwość miłośnikom literatury przez jedną noc rozkoszować się poezją w różnych jej przejawach.

  Krakowska Noc Poezji

  W 2011 roku do cyklu Krakowskie Noce dołączyła Noc Poezji. To cykliczne wydarzenie daje możliwość miłośnikom literatury przez jedną noc rozkoszować się poezją w różnych jej przejawach. Są więc spotkania autorskie, spektakle, pokazy filmowe, poetyckie debiuty, wykłady i specjalne widowisko plenerowe, które co roku gromadzi tłumy na największym rynku w Europie. Krakowska Noc Poezji to przede wszystkim wydarzenie, które jednoczy różne ośrodki zajmujące się w mniej lub bardziej bezpośredni sposób literaturą (uczelnie, teatry, kawiarnie, wydawnictwa) i pozwala by przez jedną noc Kraków żył tylko poezją.

  http://www.krakowskienoce.pl/

 • Dni Tischnerowskie

  Od 2000 roku w Krakowie odbywają się Dni Tischnerowskie poświęcone pamięci filozofa. Wydarzenie współorganizowane jest przez szereg instytucji (m.in. uczelni wyższych, wydawnictw, instytucji kulturalnych), którym przyświeca jeden cel – popularyzacja myśli ks. prof. Józefa Tischnera.

  Dni Tischnerowskie

  Od 2000 roku w Krakowie odbywają się Dni Tischnerowskie poświęcone pamięci filozofa. Wydarzenie współorganizowane jest przez szereg instytucji (m.in. uczelni wyższych, wydawnictw, instytucji kulturalnych), którym przyświeca jeden cel – popularyzacja myśli ks. prof. Józefa Tischnera. W ramach tego święta goście mają możliwość uczestniczenia w cyklu wykładów, debat, pokazów filmowych i innych imprez zogniskowanych wokół twórczości filozofa z Łopusznej. W ramach Dni Tischnerowskich przyznawana jest także nagroda Znaku i Ergo Hesti im. ks. Józefa Tischnera.

  http://dni.tischner.pl/

 • Dni Norwidowskie

  Wydarzenie organizowane od 1996 roku przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, które ma na celu popularyzację twórczości Norwida (nie tylko literackiej, ale także plastycznej).

  Dni Norwidowskie

  Wydarzenie organizowane od 1996 roku przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, które ma na celu popularyzację twórczości Norwida (nie tylko literackiej, ale także plastycznej). Młodzież licealna uczestniczy w licznych konkursach m.in. recytatorskim, poezji śpiewanej, plastycznym, literackim. Są też wykłady, warsztaty i spektakle teatralne. Festiwal przyczynia się także do integracji uczniów szkół norwidowskich z całej Polski.

  http://www.okn.edu.pl/

 • Krakowski Festiwal Komiksu

  Festiwal Organizowany przez Małopolskie Studio Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od 2012 roku.

  Krakowski Festiwal Komiksu

  Festiwal Organizowany przez Małopolskie Studio Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od 2012 roku. Już od pierwszej edycji przyciąga rzesze fanów i pokazuje, że drzemie w nim wielki potencjał. Wszyscy chętni mają możliwość uczestniczenia w giełdzie komiksowej, spotkaniach z twórcami, premierach wydawniczych, pokazach gier, wykładach, warsztatach.

  http://mskkrakow.wordpress.com/krakowski-festiwal-komiksowy/