Dół

Szlak Sławomira Mrożka

Borzęcin

 • Borzęcin

  Moje „utwory” zasługują  na to, żeby być lepszymi, dojrzalszymi, pełniejszymi, niż są. Czy wada jest w przeszłości mojej, w jakiejś niezbyt dobrej formacji, wyposażeniu? Czy to może moja fatalna pozycja startowa, nie, nie to, że polskość, ale w obrębie tej mojej polskości – moja borzęckość (urodziłem się w Borzęcinie), krowodrzańskość jakaś, krupniczość […] (1973).

   

  Borzęcin

  Moje „utwory” zasługują  na to, żeby być lepszymi, dojrzalszymi, pełniejszymi, niż są. Czy wada jest w przeszłości mojej, w jakiejś niezbyt dobrej formacji, wyposażeniu? Czy to może moja fatalna pozycja startowa, nie, nie to, że polskość, ale w obrębie tej mojej polskości – moja borzęckość (urodziłem się w Borzęcinie), krowodrzańskość jakaś, krupniczość […] (1973). Pisarz urodził się 29 czerwca 1930 jako syn urzędnika pocztowego. Borzęcin stanie się odtąd stałym punktem odniesienia dla jego autorefleksji: Więc moja Polska, przeskakując od razu do najmniejszej skali, to koc rozłożony w ogrodzie, pod jabłoniami, przy drewnianym domku we wsi Borzęcin, powiat Brzesko – pisał w Dzienniku powrotu.

  Do Borzęcina i rodzinnego domu matki Mrożek wróci tuż przed wybuchem II wojny światowej (sierpień 1939) i zostanie uczniem III klasy w miejscowej szkole powszechnej.