Goszyce

 • Goszyce

  W Goszycach można zobaczyć dwa dwory: XVII-wieczny dwór modrzewiowy (bezcenny przykład świeckiej architektury drewnianej) oraz "nowy" dwór murowany z końca XIX w.

   

  Goszyce

  W Goszycach można zobaczyć dwa dwory: XVII-wieczny dwór modrzewiowy (bezcenny przykład świeckiej architektury drewnianej) oraz "nowy" dwór murowany z końca XIX w.

 • Zofia Kernowa

  Majątek był do końca wojny własnością Zofii z Zawiszów Gąsiorowskiej-Kernowej (1889-1971), pisarki i wybitnej działaczki niepodległościowej, której pierwszy mąż, Janusz Gąsiorowski, był od roku 1931 generałem Wojska Polskiego.

   

  Zofia Kernowa

  Majątek był do końca wojny własnością Zofii z Zawiszów Gąsiorowskiej-Kernowej (1889-1971), pisarki i wybitnej działaczki niepodległościowej, której pierwszy mąż, Janusz Gąsiorowski, był od roku 1931 generałem Wojska Polskiego.

 • Jerzy Turowicz

  Ich córka Anna poślubiła w roku 1938 Jerzego Turowicza, długoletniego redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. 3 września 1939 Turowiczowie idą pieszo z Krakowa do Goszyc, będą tam mieszkali przez całą okupację. W 1940 i 1941 roku rodzą się ich dwie córki. W majątku kwitnie życie kulturalne – na piętrze, w pokoju młodych małżonków, odbywają się regularnie wieczory literackie.

  Jerzy Turowicz

  Ich córka Anna poślubiła w roku 1938 Jerzego Turowicza, długoletniego redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego. 3 września 1939 Turowiczowie idą pieszo z Krakowa do Goszyc, będą tam mieszkali przez całą okupację. W 1940 i 1941 roku rodzą się ich dwie córki. W majątku kwitnie życie kulturalne – na piętrze, w pokoju młodych małżonków, odbywają się regularnie wieczory literackie.

  Podczas II wojny światowej chroniło się we dworze wiele rodzin, m.in. Czesław Miłosz z przyszłą żoną Janiną, którego zaprosił Turowicz za pośrednictwem Kazimierza Wyki. W 1944 roku odbył się tu z jego udziałem słynny sylwester, który zawiódł Goszyce na karty literackiej legendy.

  Od roku 2002 dwór należy znowu do rodziny. Michał Smoczyński, wnuk Jerzego Turowicza, opiekuje się tu jego niezwykle bogatym archiwum. Wiosną 2010 i 2011 roku odbyły się w Goszycach dwa spotkania upamiętniające postać Redaktora, zatytułowane Świat Jerzego Turowicza.

 • Goszcza

  Goszcza, położona bezpośrednio przylinii kolejowej Kraków-Warszawa, stanowiła jedno z centrów powstania styczniowego (1863).Związana jest w ciekawy sposób z Josephem Conradem. Otóż zaproszenie zaprzyjaźnionej z nimw Anglii OtoliiRetingerowej, której matka była właścicielką majątku w Goszczy, było impulsem, dzięki któremu pisarz przyjechał z rodziną do Polski w 1914 r.

   

  Goszcza

  Goszcza, położona bezpośrednio przylinii kolejowej Kraków-Warszawa, stanowiła jedno z centrów powstania styczniowego (1863).Związana jest w ciekawy sposób z Josephem Conradem. Otóż zaproszenie zaprzyjaźnionej z nimw Anglii OtoliiRetingerowej, której matka była właścicielką majątku w Goszczy, było impulsem, dzięki któremu pisarz przyjechał z rodziną do Polski w 1914 r.