Bochnia

 • Bochnia

  Jedno z najstarszych miast w Małopolsce, znane ze złóż soli kamiennej, odkrytej tu w XIII w.Rozwojowi Bochni sprzyjał fakt, że położona była na przecięciu szlaków handlowych z Europy Zachodniej na Ruś (i do Azji Mniejszej) oraz z Węgier nad Bałtyk.

   

  Bochnia

  Jedno z najstarszych miast w Małopolsce, znane ze złóż soli kamiennej, odkrytej tu w XIII w.Rozwojowi Bochni sprzyjał fakt, że położona była na przecięciu szlaków handlowych z Europy Zachodniej na Ruś (i do Azji Mniejszej) oraz z Węgier nad Bałtyk.

 • Stanisław Kleryka

  Z Bochnią i jej okolicami wiąże się kilka biografii literackich. Urodził się tu przed rokiem 1504 Stanisław Gąsiorek (znany jakoStanisław Kleryka), uważany za „pioniera” poezji renesansowej. Studiował w Akademii Krakowskiej. W 1529 r. związał się z dworem Zygmunta Starego. Był nadwornym kapelanem i dyrygentem kapeli. Pisał głównie utwory panegiryczne i dokumentujące bieżące wydarzenia. W 1538 r. sprowadził do Krakowa i zaopiekował się urodzonym w Oświęcimiu Łukaszem Górnickim, swym siostrzeńcem, późniejszym autorem Dworzanina polskiego. Jego rodzicom przekazał swój rodzinny majątek w Bochni.

   

  Stanisław Kleryka

  Z Bochnią i jej okolicami wiąże się kilka biografii literackich. Urodził się tu przed rokiem 1504 Stanisław Gąsiorek (znany jakoStanisław Kleryka), uważany za „pioniera” poezji renesansowej. Studiował w Akademii Krakowskiej. W 1529 r. związał się z dworem Zygmunta Starego. Był nadwornym kapelanem i dyrygentem kapeli. Pisał głównie utwory panegiryczne i dokumentujące bieżące wydarzenia. W 1538 r. sprowadził do Krakowa i zaopiekował się urodzonym w Oświęcimiu Łukaszem Górnickim, swym siostrzeńcem, późniejszym autorem Dworzanina polskiego. Jego rodzicom przekazał swój rodzinny majątek w Bochni.

 • Kazimierz Brodziński

  Kazimierz Brodziński – wybitny twórca preromantyczny, poeta, publicysta, myśliciel chrześcijański, tłumacz i krytyk literacki – urodził się w roku 1835 w pobliskiej Królówce.

   

  Kazimierz Brodziński

  Kazimierz Brodziński – wybitny twórca preromantyczny, poeta, publicysta, myśliciel chrześcijański, tłumacz i krytyk literacki – urodził się w roku 1835 w pobliskiej Królówce.

 • Ireneusz Iredyński

  Z Bochnią związane jest także powojenne dzieciństwo prozaika, dramaturga i autora słuchowisk Ireneusza Iredyńskiego (1939-1985).

   

  Ireneusz Iredyński

  Z Bochnią związane jest także powojenne dzieciństwo prozaika, dramaturga i autora słuchowisk Ireneusza Iredyńskiego (1939-1985).