Zofia Zawisza-Kernowa

 • Biografia

  Działaczka niepodległościowa, prozaiczka, poetka, publicystka. Jako Zofia Zawiszanka publikowała m.in. powieści historyczne, wspomnienia, a także utwory poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.

  Biografia

  Działaczka niepodległościowa, prozaiczka, poetka, publicystka. Jako Zofia Zawiszanka publikowała m.in. powieści historyczne, wspomnienia, a także utwory poświęcone Józefowi Piłsudskiemu.

 • Goszyce

  Wychowywała się w rodzinnym majątku Zawiszów w Goszycach. Ukończyła studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1915 poślubiła Janusza Gąsiorowskiego, późniejszego generała Wojska Polskiego, z którym łączyło ją zaangażowanie w działalność niepodległościową; ich córką była Anna (1916-2000), tłumaczka, żona Jerzego Turowicza. W 1925 r. Zofia Zawisza-Gąsiorowska wyszła za mąż za Romualda Kerna, inżyniera rolnika, zarządzającego majątkiem w Goszycach. Po wojnie mieszkali na Olszy w Krakowie.

  Goszyce

  Wychowywała się w rodzinnym majątku Zawiszów w Goszycach. Ukończyła studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1915 poślubiła Janusza Gąsiorowskiego, późniejszego generała Wojska Polskiego, z którym łączyło ją zaangażowanie w działalność niepodległościową; ich córką była Anna (1916-2000), tłumaczka, żona Jerzego Turowicza. W 1925 r. Zofia Zawisza-Gąsiorowska wyszła za mąż za Romualda Kerna, inżyniera rolnika, zarządzającego majątkiem w Goszycach. Po wojnie mieszkali na Olszy w Krakowie.

 • Józef Piłsudski

  Od 1908 roku ściśle współpracowała z Józefem Piłsudskim. Podczas I wojny światowej była wywiadowczynią Legionów Polskich oraz zwiadowczynią Drużyn Strzeleckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przekazała legionistom Piłsudskiego na własność działki rolne – stąd nazwa jednej z kolonii położonych pomiędzy Luborzycą a Goszycami: Legionówka.

  Józef Piłsudski

  Od 1908 roku ściśle współpracowała z Józefem Piłsudskim. Podczas I wojny światowej była wywiadowczynią Legionów Polskich oraz zwiadowczynią Drużyn Strzeleckich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przekazała legionistom Piłsudskiego na własność działki rolne – stąd nazwa jednej z kolonii położonych pomiędzy Luborzycą a Goszycami: Legionówka.

  Wybrane publikacje: broszura Nasz Naczelnik (1917), zbiór wierszy Głos wśród burzy (1918, jako Anna Wiśniowiecka), Poprzez fronty. Pamiętnik wywiadowczyni 1 pułku piech. leg. z 1914 roku (1928), Córka Boga. Opowieść o Joannie d’Arc (1930), Świt wielkiego dnia. Opowieść z dzieciństwa marszałka Piłsudskiego (1933), Plemię żółwia uskrzydlonego (1938), Przedziwny wódz. Powieść z XV w. (1948).[ezp].