Stanisław Ignacy Witkiewicz

 • Biografia

  Prozaik, dramaturg, malarz, teoretyk sztuki.

  Był synem Stanisława Witkiewicza – znanego malarza, architekta i krytyka sztuki oraz Marii z Pietrzkiewiczów, herbu Ostoja. Dorastał w Zakopanem, odbierając szczegółową edukację pod kierunkiem ojca. Pisać zaczął już jako chłopiec. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przyjaźnił się m.in. z Leonem Chwistkiem, Karolem Szymanowskim i Bronisławem Malinowskim. Z tym ostatnim, po samobójstwie ówczesnej narzeczonej Witkacego – Jadwigi Janczewskiej – odbył podróż do Australii. W trakcie wojny wyjechał do Rosji, gdzie uczęszczał do szkoły oficerskiej i wziął udział w walkach na froncie, a także zetknął się z rewolucją 1917 roku.

  Biografia

  Biografia

  Prozaik, dramaturg, malarz, teoretyk sztuki.

  Był synem Stanisława Witkiewicza – znanego malarza, architekta i krytyka sztuki oraz Marii z Pietrzkiewiczów, herbu Ostoja. Dorastał w Zakopanem, odbierając szczegółową edukację pod kierunkiem ojca. Pisać zaczął już jako chłopiec. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przyjaźnił się m.in. z Leonem Chwistkiem, Karolem Szymanowskim i Bronisławem Malinowskim. Z tym ostatnim, po samobójstwie ówczesnej narzeczonej Witkacego – Jadwigi Janczewskiej – odbył podróż do Australii. W trakcie wojny wyjechał do Rosji, gdzie uczęszczał do szkoły oficerskiej i wziął udział w walkach na froncie, a także zetknął się z rewolucją 1917 roku.

  Po powrocie do kraju związał się z awangardową grupą formistów oraz środowiskiem czasopisma Zwrotnica. W tym okresie ogłosił słynną teorię „czystej formy”, wedle której fundamentalną jakością sztuki jest jedność struktury dzieła, mająca największy udział w „pobudzaniu uczuć metafizycznych”. W oparciu o tę teorię tworzył swoje dramaty, z których najbardziej znanym są Szewcy. Powieści Witkacego mają przeważnie charakter narracyjno-dyskursywny i nasycone są filozofią katastroficzną.

  Rys. Katarzyna Janota

 • Firma Portretowa S.I. Witkiewicz

  W 1925 r. założył „Firmę Portretową S.I. Witkiewicz”. Obrazy, które tworzył pod wpływem narkotyków, opatrywał zapisem-kodem właściwym substancji pod wpływem której znajdował się malując. Doświadczenia z narkotykami opisał w osobnej publikacji (Narkotyki, 1932).

  Firma Portretowa S.I. Witkiewicz

  W 1925 r. założył „Firmę Portretową S.I. Witkiewicz”. Obrazy, które tworzył pod wpływem narkotyków, opatrywał zapisem-kodem właściwym substancji pod wpływem której znajdował się malując. Doświadczenia z narkotykami opisał w osobnej publikacji (Narkotyki, 1932). W regulaminie firmy pisał między innymi, że:

  Wykluczona absolutnie jest wszelka krytyka ze strony klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swego specjalnego upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować. Na ten paragraf kładziemy specjalny nacisk, bo najtrudniej jest wstrzymać klienta od zupełnie zbytecznych wypowiedzeń się.

  Związany był z Zakopanem, Warszawą i Krakowem. Popełnił samobójstwo na wieść o radzieckiej inwazji na Polskę.