Jerzy Turowicz

 • Biografia

  Ur. 10 grudnia 1912, zm. 27 stycznia 1999 w Krakowie. Współtwórca i w latach 1945–1999 redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, jednego z najważniejszych pism w powojennej historii Polski.

  Dziennikarz. Autor ponad półtora tysiąca tekstów, opublikowanych w latach 1932–1999, na łamach m.in. Dyszla w Głowie, Życia Technickiego, Odrodzenia, Głosu Narodu, Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, Gazety Wyborczej, krakowskich gazet lokalnych. Do tej pory ukazały się, w wydawnictwie Znak, trzy wybory jego tekstów: Chrześcijanin w dzisiejszym świecie (1963), Kościół nie jest łodzią podwodną (1990), Bilet do raju (1999; 2012).

  Biografia

  Biografia

  Ur. 10 grudnia 1912, zm. 27 stycznia 1999 w Krakowie. Współtwórca i w latach 1945–1999 redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, jednego z najważniejszych pism w powojennej historii Polski.

  Dziennikarz. Autor ponad półtora tysiąca tekstów, opublikowanych w latach 1932–1999, na łamach m.in. Dyszla w Głowie, Życia Technickiego, Odrodzenia, Głosu Narodu, Tygodnika Powszechnego, Znaku, Więzi, Gazety Wyborczej, krakowskich gazet lokalnych. Do tej pory ukazały się, w wydawnictwie Znak, trzy wybory jego tekstów: Chrześcijanin w dzisiejszym świecie (1963), Kościół nie jest łodzią podwodną (1990), Bilet do raju (1999; 2012).

  Fot. Archiwum rodzinne.

 • Kościół

  Publicysta, znawca tematyki kościelnej. Obserwator i komentator obrad Soboru Watykańskiego II. Zaangażowany w soborową odnowę Kościoła katolickiego, przede wszystkim: jego otwarcia na problemy współczesnego świata i człowieka; upowszechnienia w Kościele postaw, których duchowe źródła tkwią w tzw. preferencyjnej opcji na rzecz ubogich; przekonywania, że Kościół powinien działać siłą Słowa i własnego świadectwa, unikając zaangażowania politycznego i jakicholwiek przejawów "sojuszu ołtarza z tronem"; upowszechniania idei ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, ze szczególnym uwzględnienim dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, który stał się jednym z najważniejszych tematów jego publicystyki.

  Kościół

  Publicysta, znawca tematyki kościelnej. Obserwator i komentator obrad Soboru Watykańskiego II. Zaangażowany w soborową odnowę Kościoła katolickiego, przede wszystkim: jego otwarcia na problemy współczesnego świata i człowieka; upowszechnienia w Kościele postaw, których duchowe źródła tkwią w tzw. preferencyjnej opcji na rzecz ubogich; przekonywania, że Kościół powinien działać siłą Słowa i własnego świadectwa, unikając zaangażowania politycznego i jakicholwiek przejawów "sojuszu ołtarza z tronem"; upowszechniania idei ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, ze szczególnym uwzględnienim dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, który stał się jednym z najważniejszych tematów jego publicystyki.

 • Tygodnik Powszechny

  Jerzy Turowicz był działaczem społecznym. Tygodnik Powszechny stał się w latach 80. nieformalnym organem prasowym opozycji demokratycznej, a sam Jerzy Turowicz wygłaszał przemówienie rozpoczynające obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których rozpoczęła się w Polsce transformacja ustrojowa. Nigdy nie zaangażował się w bieżącą działalność polityczną, choć współzakładał ROAD (Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna), z którego powstała Unia Demokratyczna – jedna z ważniejszych dla polskich przemian partia polityczna. W 1995 roku, decyzją prezydenta Lecha Wałęsy, został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

  Tygodnik Powszechny

  Jerzy Turowicz był działaczem społecznym. Tygodnik Powszechny stał się w latach 80. nieformalnym organem prasowym opozycji demokratycznej, a sam Jerzy Turowicz wygłaszał przemówienie rozpoczynające obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których rozpoczęła się w Polsce transformacja ustrojowa. Nigdy nie zaangażował się w bieżącą działalność polityczną, choć współzakładał ROAD (Ruch Obywatelski – Akcja Demokratyczna), z którego powstała Unia Demokratyczna – jedna z ważniejszych dla polskich przemian partia polityczna. W 1995 roku, decyzją prezydenta Lecha Wałęsy, został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego.

 • Zasługi dla Krakowa

  W tym samym roku Naczelny Tygodnika Powszechnego otrzymał srebrny Medal Cracoviae Merenti (zasłużonemu dla Krakowa), który przyznała komisja w składzie: prezydent miasta Krakowa, Józef Lassota, metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Aleksander Koj.

  Zasługi dla Krakowa

  W tym samym roku Naczelny Tygodnika Powszechnego otrzymał srebrny Medal Cracoviae Merenti (zasłużonemu dla Krakowa), który przyznała komisja w składzie: prezydent miasta Krakowa, Józef Lassota, metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Aleksander Koj. Dziękując za wyróżnienie, Turowicz powiedział między innymi: "(...) Kraków to jest moje miasto. Tu się urodziłem, tu – z małymi przerwami – upływa moje życie i nigdy nie przyszło mi do głowy, bym mógł mieszkać gdzie indziej. Niejednokrotnie sugerowano nam, że ponieważ Tygodnik jest pismem ogólnopolskim, powinniśmy się przenieść do Warszawy. Nigdy nie ulegliśmy tej pokusie, zresztą nie było to nawet pokusą. Tygodnik Powszechny nie byłby tym, czym był i czym jest, gdyby nie ukazywał się w Krakowie, mieście o tak wspaniałym i żywym dziedzictwie i tak wielkim potencjale w dziedzinie kultury i nauki, a także w dziedzinie myśli katolickiej. To dzięki klimatowi duchowemu Krakowa Tygodnik mógł przez te długie lata zachować swoją niezależność, jedną z najcenniejszych dla nas wartości. I jeżeli ten medal oznacza, że ja sam i redagowane przeze mnie pismo mogliśmy coś dać Krakowowi, to od Krakowa wzięliśmy i otrzymali o wiele więcej".

  Oprac. Anna Mateja