Stanisław Pagaczewski

  • Biografia

    Poeta, prozaik, reportażysta i autor przewodników krajoznawczych, m.in. o Rabce i dolinie Raby. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie był dziennikarzem i działaczem organizacji turystyczno-krajoznawczych. Autor książek, które na trwałe weszły do klasyki literatury dziecięcej, przede wszystkim trylogii o Baltazarze Gąbce. Kawaler Orderu Uśmiechu.

    Biografia

    Poeta, prozaik, reportażysta i autor przewodników krajoznawczych, m.in. o Rabce i dolinie Raby. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie był dziennikarzem i działaczem organizacji turystyczno-krajoznawczych. Autor książek, które na trwałe weszły do klasyki literatury dziecięcej, przede wszystkim trylogii o Baltazarze Gąbce. Kawaler Orderu Uśmiechu.