Bronisław Maj

 • Biografia

  Poeta, literaturoznawca, felietonista.

  Jest autorem siedmiu tomików wierszy, z których za jeden – wydany w 1981 r. tomik Wspólne powietrze – otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Opublikował książkę na temat poezji Tadeusza Gajcego (Tadeusz Gajcy. Dotknięty ogniem biały chłopiec), w swoim dorobku ma także zbiór felietonów Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych.

  Biografia

  Poeta, literaturoznawca, felietonista.

  Jest autorem siedmiu tomików wierszy, z których za jeden – wydany w 1981 r. tomik Wspólne powietrze – otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Opublikował książkę na temat poezji Tadeusza Gajcego (Tadeusz Gajcy. Dotknięty ogniem biały chłopiec), w swoim dorobku ma także zbiór felietonów Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych.

  Jako poeta aktywny był szczególnie w latach osiemdziesiątych. W 2003 r. wydał tomik Elegie, treny, sny. W jego skład weszły w autorskim wyborze głównie wiersze już publikowane.

  Wykłada literaturę współczesną i poezję najnowszą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi także warsztaty poetyckie Studium Literacko-Artystycznym UJ. Redagował czasopisma NaGłos i Arka.

 • Maj na scenie

  Znany jest z talentu scenicznego. Był założycielem kontrkulturowego teatru KTO, a umiejętności komiczne przedstawia publiczności podczas krakowskich imprez okolicznościowych. Zagrał epizodyczną rolę w filmie Kraj świata.

  Maj na scenie

  Znany jest z talentu scenicznego. Był założycielem kontrkulturowego teatru KTO, a umiejętności komiczne przedstawia publiczności podczas krakowskich imprez okolicznościowych. Zagrał epizodyczną rolę w filmie Kraj świata.