Ryszard Krynicki

 • Biografia

  Poeta, tłumacz, wydawca.

  Jest jedenym z czołowych poetów Nowej Fali. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Debiutował w 1968 r. tomikiem Pęd pogoni, pęd ucieczki. Do dzisiaj jest autorem kilkunastu tomików poetyckich oraz laureatem nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976). Razem z żoną, Krystyną Krynicką zarządza wydawnictwem a5, które zajmuje się publikowaniem głównie polskiej poezji najnowszej (tomiki Szymborskiej, Zagajewskiego, Barańczaka, a także samego Krynickiego).

  Biografia

  Biografia

  Poeta, tłumacz, wydawca.

  Jest jedenym z czołowych poetów Nowej Fali. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Debiutował w 1968 r. tomikiem Pęd pogoni, pęd ucieczki. Do dzisiaj jest autorem kilkunastu tomików poetyckich oraz laureatem nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976). Razem z żoną, Krystyną Krynicką zarządza wydawnictwem a5, które zajmuje się publikowaniem głównie polskiej poezji najnowszej (tomiki Szymborskiej, Zagajewskiego, Barańczaka, a także samego Krynickiego).

  Przekładał na polski teksty literatury niemieckiej, między innymi utwory Bertolda Brechta i Paula Celana.

  Był jednym z sygnatariuszy Memoriału 59, za co objęty został zakazem druku w latach 1976-1980.

  Fot. Tomasz Wiech

 • Biała plama

  Jednym z najbardziej znanych wierszy Krynickiego jest pochodząca z tomiku Nasze życie rośnie (1978) Biała plama. Utwór dedykowany Brunonowi Jasieńskiemu jest w pewnym sensie cytatem stworzonego przez poetę dwudziestolecia tekstu pod tytułem Nic, czyli opatrzoną tytułem i wydzieloną w układzie typograficznym niezadrukowaną przestrzenią na stronie. Utwór doczekał się wielu interpretacji, był uznany za glossę do biografii Jasieńskiego, wariację na temat 4'33 Johna Cage'a – w końcu za komentarz na temat polityki cenzury. Sam Krynicki stwierdził niewyczerpująco, że jest to aluzja literacka.

  Biała plama

  Jednym z najbardziej znanych wierszy Krynickiego jest pochodząca z tomiku Nasze życie rośnie (1978) Biała plama. Utwór dedykowany Brunonowi Jasieńskiemu jest w pewnym sensie cytatem stworzonego przez poetę dwudziestolecia tekstu pod tytułem Nic, czyli opatrzoną tytułem i wydzieloną w układzie typograficznym niezadrukowaną przestrzenią na stronie. Utwór doczekał się wielu interpretacji, był uznany za glossę do biografii Jasieńskiego, wariację na temat 4'33 Johna Cage'a – w końcu za komentarz na temat polityki cenzury. Sam Krynicki stwierdził niewyczerpująco, że jest to aluzja literacka.