Maria Konopnicka

 • Biografia

  Poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci i młodzieży, tłumaczka, publicystka, krytyczka. Debiutowała wierszem W zimowy poranek(1870, podpisany pseudonimem), a w świadomości czytelników zaistniała sześć lat później dzięki cyklowi W górach, opublikowanemu pod własnym nazwiskiem. Początkowo poświęciła się wyłącznie poezji. W roku 1882 zaczęła pisać prozę (debiutowała zbiorem Cztery nowele, 1888). Dała się poznać jako autorka utworów kunsztownych pod względem kompozycyjnym i narracyjnym, w których poruszała współczesną tematykę społeczną.

  Biografia

  Poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci i młodzieży, tłumaczka, publicystka, krytyczka. Debiutowała wierszem W zimowy poranek(1870, podpisany pseudonimem), a w świadomości czytelników zaistniała sześć lat później dzięki cyklowi W górach, opublikowanemu pod własnym nazwiskiem. Początkowo poświęciła się wyłącznie poezji. W roku 1882 zaczęła pisać prozę (debiutowała zbiorem Cztery nowele, 1888). Dała się poznać jako autorka utworów kunsztownych pod względem kompozycyjnym i narracyjnym, w których poruszała współczesną tematykę społeczną.

  Dwa lata przed śmiercią opublikowała najsłynniejszą polską pieśń patriotyczną, Rotę (1908), odśpiewaną po raz pierwszy 15 lipca 1910 r. podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie (muz. Feliks Nowowiejski).

 • Pisarka dziecięca

  Ważną gałęzią jej twórczości były utwory dla dzieci – zniosła ich dotychczasową schematyczność i bezpośrednio formułowany dydaktyzm, kładąc nacisk na ukazanie piękna przyrody, interesującą fabułę, połączenie fantastyki z autentyzmem. Dzięki temu są one wznawiane do dziś.

  Pisarka dziecięca

  Ważną gałęzią jej twórczości były utwory dla dzieci – zniosła ich dotychczasową schematyczność i bezpośrednio formułowany dydaktyzm, kładąc nacisk na ukazanie piękna przyrody, interesującą fabułę, połączenie fantastyki z autentyzmem. Dzięki temu są one wznawiane do dziś.

  Życie osobiste pisarki było jak na owe czasy dość skomplikowane. Odeszła od męża z sześciorgiem ich dzieci, poszukując niezależności (także finansowej) i twórczej swobody. Przez wiele lat podróżowała, nawiązując liczne znajomości. Przyjaźniła się z jedną z najważniejszych polskich pisarek epoki, Elizą Orzeszkową, którą poznała na pensji u sakramentek w Warszawie (1855-1856). Przyjaciółką, a być może również towarzyszką życiową Konopnickiej w ostatnim dwudziestoleciu jej życia, była poznana w roku 1889 Maria Dulębianka (1858-1919) – malarka, pisarka, wybitna działaczka społeczna (obie walczyły m.in. o równouprawnienie kobiet).