Artykuły

Wydawnictwa specjalistyczne

arrows

Począwszy od lat 90. powstało w Małopolsce kilka wydawnictw mniej, lub bardziej ściśle skupiających swoje publikacje na wybranych obszarach wiedzy. Firmy takie prowadzone są często przez specjalistów z zakresu danej dziedziny.

Takim wydawnictwem jest Oficyna Artystyczna Astraia, prowadzona przez muzykologa Rafała Monitę i śpiewaczkę Katarzynę Wiwer. Jedną z głównych serii wydawniczych oficyny jest seria muzyczna, w której odnaleźć można m.in. czasopismo De Musica i biografie kompozytorów. Pozostałe przestrzenie zainteresowań wydawniczych Astraii to religioznawstwo, psychologia i krajoznawstwo. Oficyna publikuje również serię albumów dotyczących podhalańskich kościołów.

Innym z wydawnictw o podobnie określonym profilu, chociaż skupiającym się na zupełnie innym obszarze tematycznym, jest wydawnictwo Arcana. Działa ono w od 1994 r. w Krakowie, a jako główny klucz w polityce wyboru publikacji deklaruje poglądy konserwatywne i religijne. Największy fragment oferty wydawniczej Arcanów stanowią książki dotyczące historii dawnej i współczesnej. Pozostałe z kierowanych do czytelnika propozycji to proza literacka, a także książki z dziedzin literaturoznawstwa i politologii. Arcana wydają również czasopismo o tej samej nazwie. Niektórzy autorzy związani z firmą to: Jacek Bartyzel, Sławomir Cenckiewicz, Antoni Dudek, Friedrich August von Hayek, Paweł Lisicki, Andrzej Nowak, Wojciech Wencel i Bronisław Wildstein.

Od 1995 r. funkcjonuje w Krakowie wydawnictwo Rabid, założone przez Monikę i Andrzeja Pitrusów. Rabid publikuje głównie książki dotyczące filmu i kultury medialnej. Pod swoim szyldem przedstawia pozycje takich autorów jak m.in. B. Brzozowska, W. Godzic, N. Gross, A. Helman, M. Jankun-Dopart, M. Karpiński, R.W. Kluszczyński, K. Loska, U. Tes. Siedziba wydawnictwa mieści się przy ul. Kobierzyńskiej.

Kolejnym krakowskim wydawnictwem przygotowującym publikacje z wiedzy ogólnej są Bezdroża – inicjatywa dwóch młodych podróżników – Dominiki Zaręby i Tomasza Ostrowskiego – z 1999 r. Przez trzynaście lat swojej działalności Bezdroża stały się jednym z większym wydawnictw turystycznych w Polsce, partnerem Michelin i członkiem grupy wydawniczej Helion. W ofercie firmy znajdują się przewodniki turystyczne po miejscach na całym świecie i albumy. Bezdroża są założycielem serwisu społecznościowego e-przewodniki.pl.